276 – 278 Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng
27/02/2019

Thiện Nhân Hospital đồng hành cùng doanh nhân trẻ Đà Nẵng

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Doanh nhân là nguyên khí của thành phố. Lãnh đạo là đầu tàu, có sự quyết định lớn đến sự thành bại của doanh nghiệp. 

Gọi để được tư vấn 0236.3568.988
Đăng ký nhận thông tin