Bác sĩ HỒ THỊ HƯƠNG THẢO

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

11 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

HỒ THỊ HƯƠNG THẢO

Chuyên khoa Nhi.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Bác sĩ điều trị

2012 - 2022
10 năm

học vấn

Education

2012

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa - ĐH Y Dược, ĐH Huế

2018

Tốt nghiệp CKI - Nhi khoa - ĐH Y dược Huế.