Bác sĩ NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

11 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

Chuyên khoa Nhi, Siêu âm tim.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng

Bác sĩ tim mạch nhi

2013 - 2020
7 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng

2020 - Nay
3 năm

học vấn

Education

2004 - 2010

Tốt nghiệp Bs đa khoa, Đại học Y dược Huế

2013

Tốt nghiệp Bs nội trú Đại học y dược Huế

2014

Đào tạo chuyên môn siêu âm tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2015

Đào tạo chuyên môn siêu âm tim nâng cao tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2016

Siêu âm tim tại Bệnh viện Royal Brompt and Harefield , London, Vương quốc Anh

2023

Đào tạo Siêu âm Tim tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP. HCM