Bác sĩ NGUYỄN VĂN MỸ

Bác sĩ
Kinh nghiệm EXPERIENCE

27 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

NGUYỄN VĂN MỸ

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

TTYT Q Ngũ Hành Sơn

Phòng khám và siêu âm tại Ttyt Ngũ Hành Sơn

1996 - 2001
6 năm
TTYT Q Ngũ Hành Sơn

Khoa sản và siêu âm Ttyt Ngũ Hành Sơn

2001 - 2007
7 năm
Tổ chức tầm nhìn thế giới

Nhân viên y tế cộng đồng

2007 - 2012
5 năm
Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em TP Đà Nẵng

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2012 - 2018
6 năm
TT YT Quận Ngũ hành sơn

Bác sĩ chẩn đoàn hình ảnh

2017 - 04/2022
5 năm
Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ siêu âm tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa KTC Thiện Nhân Đà Nẵng

2022 - Nay

học vấn

Education

1994

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - ĐH Y Huế

2005-2006

Học thực hành lâm sàn sản khoa tại BV Đà Nẵng

2016

Đào tạo Siêu Âm tại Bệnh viện Trung Ương Huế