Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Quảng Ngãi: Chụp CT mạch vành giúp phát hiện sớm, chính xác bệnh thiếu máu cơ tim

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Phát hiện sớm và chính xác bệnh thiếu máu cơ tim nhờ chụp CT mạch vành thế hệ mới

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Máy CT thế hệ mới giúp phát hiện chuẩn xác bệnh mạch vành