Bác sĩ TRẦN QUANG SỸ

Bác sĩ
Kinh nghiệm EXPERIENCE

28 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

TRẦN QUANG SỸ

Chuyên khoa Nội, tổng quát.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Đà Nẵng

Bác sĩ tại Khoa Hồi sức

1986 - 2000
14 năm
Thành phố Đà Nẵng

Phó trưởng Ban thường trực Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Đà Nẵng.

2000 - 2017
17 năm
Trung tâm y tế quận Thành Khê

Bác sĩ khoa Nội tại Trung tâm y tế quận Thành Khê

2017 - 2019
2 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Công ty cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

2019 - Nay

học vấn

Education

1989

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa- Trường Đại học Y khoa Huế