Customer policy

Chính sách khách hàng

Thiện Nhân Hospital sẽ thu thập, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin của quý khách có thể bao gồm các thông tin sau: họ và tên, thông tin liên lạc, thông tin về tình trạng sức khỏe hay những vấn đề mà bạn cung cấp, địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn dùng, thời gian truy cập và những website đã giới thiệu bạn đến với chúng tôi nhằm nhận diện khách truy cập website, vận hành và duy trì chất lượng dịch vụ, cung cấp những số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng webite của bệnh viện.

Thiện Nhân Hospital không chịu trách nhiệm đối với những tuyên bố về tính riêng tư hoặc nội dung khác của các website bên ngoài website thuộc quyền sở hữu của Thiện Nhân Hospital

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ cho các mục đích bao gồm:

 • Cung cấp Dịch Vụ và xử lý các giao dịch
  • Quá trình đăng ký, xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán khi khách hàng đăng kí lịch hoặc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
 • Đề xuất Dịch Vụ
  • Đề xuất dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích và dựa theo bệnh sử của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với dịch vụ
 • Hoạt động nội bộ
  • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động
 • Tài khoản khách hàng
  • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách Hàng, xác minh danh tính Khách Hàng
 • Tương tác
  • Cho phép tương tác giữa Khách Hàng với Thiện Nhân hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết (nếu có)
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ
  • Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển dịch vụ
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
  • Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin khách hàng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp
 • Liên lạc
  • Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để liên lạc với quý khách liên quan đến Dịch Vụ thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của quý khách
 • Tiếp thị
  • Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để tiếp thị và quảng bá dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo dịch vụ dựa trên sở thích của quý khách và dựa trên nhu cầu, bệnh sử của từng khách hàng

Chúng tôi cam kết sử dụng các thông tin khách hàng, người bệnh đúng mục đích và phạm vi được nêu trong mục 2

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng và người bệnh, chúng tôi sẽ lưu trữ vĩnh viễn và chỉ xóa đi các dữ liệu này nếu người bệnh có yêu cầu xóa bỏ hoặc từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc người bệnh nếu thấy không phù hợp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua email thienhanhospital@gmail.com, hoặc gọi điện thoại tới tổng đài chăm sóc người bệnh 02363 56 89 88

Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của người bệnh, cam kết thực hiện xóa dữ liệu thông tin cá nhân của bạn khi nhận được yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến đơn hàng, hay dịch vụ chăm sóc người bệnh của chúng tôi thì vẫn được Thiện Nhân Hospital quản lý và lưu hành nội bộ

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG

276-278-280 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

02363.56.89.88 – 02363.82.84.89

thienhanhospital@gmail.com

Chúng tôi bảo mật các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên những máy chủ được đặt trong môi trường an toàn, được kiểm soát và bảo vệ khỏi những truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép

Chúng tôi cam kết không chuyển giao, mua bán hay thực hiện bất cứ hành động nào dẫn đến việc thông tin người bệnh bị tiết lộ cho bất cứ cá nhân hay đơn vị khác mà chưa có sự cho phép của người bệnh