Bác sĩ PHAN CÔNG LONG

BS. CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

32 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

PHAN CÔNG LONG

Chuyên khoa Nội.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Quảng Nam

Bác sĩ Chuyên khoa Hô hấp

1991 - 2004
3 năm
Bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố Đà Nẵng

Trưởng khoa Khám và hồi sức cấp cứu 

2004 - 2012
8 năm
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Bác sĩ Chuyên khoa Nội

2012
1 năm
Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng

Trưởng khoa Nội kiêm Trưởng khoa Cấp cứu

2012 - 2016
4 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ Chuyên khoa Nội tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao

9/2016 - Nay
7 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Phó Giám đốc phụ trách chuyên mô Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao

6/2020 - Nay
3 năm

học vấn

Education

1985 -1991

Bác sĩ Chuyên khoa hệ chính quy chuyên ngành Đa khoa tại Đại học Y Huế

1992 -1993

 Chuyên khoa định hướng chuyên ngành hô hấp tại bệnh viện Lao Phổi Hà Nội

2005-2007

Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa 2007 Đại học Y Huế