Bác sĩ NGUYỄN THỊ LOAN

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

39 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

NGUYỄN THỊ LOAN

Chuyên khoa Tai – Mũi – Họng.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng

Bác sĩ tại Ban bảo vệ sức khỏe Cán bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng

1985-1997
12 năm
Thành Phố Đà Nẵng

Bác sĩ tại Ban Bảo vệ sức khỏe Cán bộ Thành Phố Đà Nẵng

1997-2003
6 năm
Bệnh viện 199 Bộ Công an

Phó trưởng khoa phụ trách liên chuyên khoa Bệnh viện 199 Bộ Công an

2003-2008
5 năm
Bệnh viện 199 Bộ Công an

Phó Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an

2008-2015
7 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Trung tâm Kỹ thuật cao y khoa Thiện Nhân Đà Nẵng

Từ 2016 - nay

học vấn

Education

1984

Tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa Trường Đại học Y huế

1988 - 1989

Học Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ tại Viện Tai Mũi Họng Trung Ương Hà Nội

1996

Học Chuyên khoa I Tai Mũi Họng Tại Đại học Y Huế

2003

Học Nội soi Tai Mũi Họng tại Bệnh Viện Chợ Rấy Thành phố Hồ Chí Minh