Bác sĩ NGUYỄN VĂN MỸ

Doctor
Kinh nghiệm EXPERIENCE

27 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor-en

NGUYỄN VĂN MỸ

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

TTYT Q Ngũ Hành Sơn

Bác sĩ điều trị

1996 - 2008
12 năm
Tổ chức tầm nhìn thế giới

Nhân viên y tế cộng đồng

2008 - 2012
4 năm
Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em TP Đà Nẵng

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2012 - 2016
4 năm
TT YT Quận Ngũ hành sơn

Bác sĩ chẩn đoàn hình ảnh

2017 - 04/2022
5 năm

học vấn

Education

1994

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - ĐH Y Huế