Bác sĩ NGUYỄN VĂN MỸ

Bác sĩ
Kinh nghiệm EXPERIENCE

27 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

NGUYỄN VĂN MỸ

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

TTYT Q Ngũ Hành Sơn

Bác sĩ điều trị

1996 - 2008
12 năm
Tổ chức tầm nhìn thế giới

Nhân viên y tế cộng đồng

2008 - 2012
4 năm
Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em TP Đà Nẵng

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2012 - 2016
4 năm
TT YT Quận Ngũ hành sơn

Bác sĩ chẩn đoàn hình ảnh

2017 - 04/2022
5 năm

học vấn

Education

1994

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - ĐH Y Huế

Categories
doctor

NGUYỄN VĂN MỸ

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

TTYT Q Ngũ Hành Sơn

Bác sĩ điều trị

1996 - 2008
12 năm
Tổ chức tầm nhìn thế giới

Nhân viên y tế cộng đồng

2008 - 2012
4 năm
Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em TP Đà Nẵng

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2012 - 2016
4 năm
TT YT Quận Ngũ hành sơn

Bác sĩ chẩn đoàn hình ảnh

2017 - 04/2022
5 năm

học vấn

Education

1994

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - ĐH Y Huế