Categories
Tin tức

Tầm quan trọng của Vitamin D3 cho trẻ sơ sinh và cách bổ sung đúng

Vitamin D3 cho trẻ sơ sinh vô cùng cần thiết và cần được bổ sung đúng cách. Phụ huynh nên cho trẻ hấp thu vitamin D3 vào thời điểm nào tốt nhất?