Bác sĩ PHẠM THỊ DIỄM THUÝ

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

11 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

PHẠM THỊ DIỄM THUÝ

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

BV sản nhi Đà Nẵng

 Khoa chẩn đoán hình ảnh

2012 - 2020
8 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Khoa  Khoa chẩn đoán hình ảnh CTCP

2020 - Nay
3 năm

học vấn

Education

2012

Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa Khoa- Đại học Y Dược Huế

2015

Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa BV Từ Dũ

2018

Chứng chỉ siêu âm tim BV chợ rẫy HCM

2022

Chứng chỉ Chẩn Đoán hình ảnh chuyên sâu bệnh lý tuyến vú BV K Tân Triều

2022

Tốt nghiệp ck I chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh trường đại học y dược Huế

Categories
doctor-en

PHẠM THỊ DIỄM THUÝ

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

BV sản nhi Đà Nẵng

 Khoa chẩn đoán hình ảnh

2012 - 2020
8 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Khoa  Khoa chẩn đoán hình ảnh CTCP

2020 - Nay
3 năm

học vấn

Education

2012

Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa Khoa- Đại học Y Dược Huế

2015

Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa BV Từ Dũ

2018

Chứng chỉ siêu âm tim BV chợ rẫy HCM

2022

Chứng chỉ Chẩn Đoán hình ảnh chuyên sâu bệnh lý tuyến vú BV K Tân Triều

2022

Tốt nghiệp ck I chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh trường đại học y dược Huế