Bác sĩ Phan Công Long

BS. CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

32 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
Uncategorized @vi

Phan Công Long

Chuyên khoa Nội

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Quảng Nam

Bác sĩ Chuyên khoa Hô hấp

1991 - 2004
3 năm
Bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố Đà Nẵng

Trưởng khoa Khám và hồi sức cấp cứu 

2004 - 2012
8 năm
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Bác sĩ Chuyên khoa Nội

2012
1 năm
Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng

Trưởng khoa Nội kiêm Trưởng khoa Cấp cứu

2012 - 2016
4 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ Chuyên khoa Nội tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao

9/2016 - Nay
7 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Phó Giám đốc phụ trách chuyên mô Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao

6/2020 - Nay
3 năm

học vấn

Education

1985 -1991

Bác sĩ Chuyên khoa hệ chính quy chuyên ngành Đa khoa tại Đại học Y Huế

1992 -1993

 Chuyên khoa định hướng chuyên ngành hô hấp tại bệnh viện Lao Phổi Hà Nội

2005-2007

Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa 2007 Đại học Y Huế