Categories
doctor-en

PHAN PHƯỚC HOÀNG MINH

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn

 Bác sĩ khoa Mắt

2017-2019
2 năm
Công ty cổ phần bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ khoa mắt

2020- Nay
3 năm

học vấn

Education

2015

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược Huế

2018

Tốt nghiệp chuyên khoa Mắt- ĐH Y dược Đà Nẵng