Categories
doctor

PHAN PHƯỚC HOÀNG MINH

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn

Bác sĩ khoa Mắt tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn

2017-2019
2 năm
Công ty cổ phần bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ khoa mắt- Công ty cổ phần bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

2020- Nay

học vấn

Education

2015

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược Huế

2018

Tốt nghiệp chuyên khoa Mắt- ĐH Y dược Đà Nẵng