Categories
doctor-en

TRẦN CÔNG HẬU

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Công ty cổ phần bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng.

 Bác sĩ khoa Ngoại

2018 - Nay
5 năm

học vấn

Education

2018

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa- Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh