Categories
doctor

LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG

Kinh nghiệm công tác

Work experience

BV trường đại học Y Dược Huế và bệnh viện Trung ương Huế

Bác sĩ nội trú

2019-2022
3 năm

học vấn

Education

2019

Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt ĐH Y Dược, ĐH Huế

2022

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú, thạc sĩ Răng Hàm Mặt ĐH Y Dược, ĐH Huế