Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Thiện Nhân Hospital: Tiên phong công nghệ, đồng hành cùng sức khỏe người dân miền Trung – Tây Nguyên

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Khai trương cơ sở y tế chất lượng cao Thiện Nhân Quảng Ngãi

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Thiện Nhân Quảng Ngãi khai trương cơ sở y tế hiện đại chuyên sâu về tầm soát ung thư, đột quỵ

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Đưa công nghệ y tế hiện đại về với người dân Quảng Ngãi

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Quảng Ngãi: Đưa vào hoạt động cơ sở y tế chuyên sâu về tầm soát ung thư, đột quỵ

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Khai trương cơ sở y tế chất lượng cao ở Quảng Ngãi

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Đầu tư triệu đô, Thiện Nhân Quảng Ngãi sở hữu nhiều thiết bị y tế “đỉnh” nhất nhì miền Trung

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Quảng Ngãi: Khai trương cơ sở y tế hiện đại chuyên sâu về tầm soát ung thư, đột quỵ

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Người dân Quảng Ngãi tiếp cận cơ sở y tế chuyên sâu về tầm soát ung thư, đột quỵ

Categories
Báo chí nói về thiện nhân

Thiện Nhân Quảng Ngãi: Khai trương cơ sở y tế chất lượng cao, hiện đại bậc nhất về tầm soát toàn diện ung thư, đột quỵ