Bác sĩ Trần Thị Hoài Thương

Bác sĩ CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

9 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor-en

Trần Thị Hoài Thương

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện huyện Hoà Vang

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2014 - 4/2019
5 năm
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Hoàn Hảo TP. Hồ Chí Minh

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2019 - 2022
3 năm
Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh

3/2023
1 năm

học vấn

Education

2013

Tốt nghiệp bác sĩ Y Đa Khoa - Đại học Y Dược, Đại học Huế

2021

Tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Categories
doctor

Trần Thị Hoài Thương

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện huyện Hoà Vang

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2014 – 4/2019
5 năm
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Hoàn Hảo TP. Hồ Chí Minh

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2019 – 2022
3 năm
Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh

3/2023
1 năm

học vấn

Education

2013

Tốt nghiệp bác sĩ Y Đa Khoa – Đại học Y Dược, Đại học Huế

2021

Tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh