Bác sĩ VÕ HOÀN NHÂN

Bác sĩ
Kinh nghiệm EXPERIENCE

30 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

VÕ HOÀN NHÂN

Chuyên khoa Nội.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Quảng Nam

Bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

1993-1998
5 năm
Công ty dược Sanofi-Aventis

Quản lý

1998-2016
18 năm
Bệnh viện Vĩnh Đức

Bác sĩ Nội khoa 

2012
1 năm
Bệnh viện Bình An Quảng Nam

Bác sĩ gây mê hồi sức

2019-2023
4 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ gây mê hồi sức

2023 - Nay

học vấn

Education

1992

Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Huế

2018 - 2019

Học Sơ Bộ GMHS Chợ Rẫy