Bác sĩ Võ Thị Điểm

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

33 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor-en

Võ Thị Điểm

Chuyên khoa sản.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Quế Sơn, Quảng Nam

Bác sĩ sản phụ khoa

08/1991 - 09/2010
19 năm
Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

Bác sĩ sản phụ khoa

10/2010 - 12/2020
10 năm
Công ty cổ phần bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ sản phụ khoa

01/2021 - Nay
2 năm

học vấn

Education

2006

Tốt nghiệp Chuyên khoa I- Sản khoa