Categories
Hỏi đáp Tầm soát đột quỵ

Tôi muốn đưa ba mẹ tôi đi tầm soát đột quỵ tại Thiện Nhân mà không biết thông tin gói khám như thế nào?