Bác sĩ NGUYỄN ÁI LINH

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

7 năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

NGUYỄN ÁI LINH

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bác sĩ khoa CĐHA Bệnh viện Đa Khoa Liên Chiểu Đà Nẵng

Bác sĩ khoa CĐHA

2017 - 2020
3 năm
Bác sĩ khoa CĐHA bệnh viện Đa Khoa Gia Đình ( parttime)

Bác sĩ khoa CĐHA

2019 - 2022
3 năm
Bác sĩ khoa CĐHA bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn ( parttime)

Bác sĩ khoa CĐHA

2021 - 2022
1 năm
Thiện Nhân Đà Nẵng

Bác sĩ khoa CĐHA Trung tâm Chẩn đoán Y khoa KTC Thiện Nhân Đà Nẵng

2022 - Nay

học vấn

Education

2017

Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa Khoa - Đại học Y Dược Huế

2018

Chứng chỉ đào tạo liên tục siêu âm tim Bệnh viện Chợ Rẫy

2018

Tốt nghiệp khóa định hướng chuyên khoa CĐHA ĐH Y Dược TP HCM

2022

Tốt nghiệp bác sĩ CK1 CĐHA ĐHY dược TP HCM