Bác sĩ Nguyễn Lê Hoàng Trâm

Bác sĩ CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

7 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

Nguyễn Lê Hoàng Trâm

Chuyên khoa Nội.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Làm việc tại khoa khám bệnh bệnh viện Hải Châu
2016-2020
4 năm
Bác sĩ chuyên khoa Nội tại Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng
10/2022 - nay

học vấn

Education

2010

Tốt nghiệp Đại học Y dược Huế

2022

Tốt nghiệp CKI Nội khoa trường Đại học Y dược Huế

Categories
doctor

Nguyễn Lê Hoàng Trâm

Chuyên khoa Nội.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Làm việc tại khoa khám bệnh bệnh viện Hải Châu
2016-2020
4 năm
Bác sĩ chuyên khoa Nội tại Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng
10/2022 - nay

học vấn

Education

2010

Tốt nghiệp Đại học Y dược Huế

2022

Tốt nghiệp CKI Nội khoa trường Đại học Y dược Huế