Categories
doctor-en

Nguyễn Lê Hoàng Trâm

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Làm việc tại khoa khám bệnh bệnh viện Hải Châu
2016-2020
4 năm
Bác sĩ chuyên khoa Nội tại Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng
10/2022 - nay

học vấn

Education

2010

Tốt nghiệp Đại học Y dược Huế

2022

Tốt nghiệp CKI Nội khoa trường Đại học Y dược Huế