Categories
doctor

VÕ THỊ ĐIỂM

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Quế Sơn, Quảng Nam

Trưởng khoa Khám Sản phụ khoa - Bệnh viện Quế Sơn, Quảng Nam

08/1991 - 09/2010
19 năm
Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

Trưởng khoa Khám Sản phụ khoa- Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

10/2010 - 12/2020
10 năm
Công ty cổ phần bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Trưởng khoa Khám Sản phụ khoa tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa KTC Thiện Nhân Đà Nẵng

01/2021 - Nay
2 năm

học vấn

Education

1991

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Trường Đại học Y Huế

2006

Tốt nghiệp Chuyên khoa I- Sản khoa - Trường Đại Học Y Khoa Huế