Bác sĩ VÕ THỊ ĐIỂM

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

33 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

VÕ THỊ ĐIỂM

Chuyên khoa sản.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Quế Sơn, Quảng Nam

Trưởng khoa Khám Sản phụ khoa - Bệnh viện Quế Sơn, Quảng Nam

08/1991 - 09/2010
19 năm
Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

Trưởng khoa Khám Sản phụ khoa- Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

10/2010 - 12/2020
10 năm
Công ty cổ phần bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Trưởng khoa Khám Sản phụ khoa tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa KTC Thiện Nhân Đà Nẵng

01/2021 - Nay
2 năm

học vấn

Education

1991

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Trường Đại học Y Huế

2006

Tốt nghiệp Chuyên khoa I- Sản khoa - Trường Đại Học Y Khoa Huế