Bác sĩ Trần Quang Sỹ

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

28 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor-en

Trần Quang Sỹ

Chuyên khoa Nội, tổng quát.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Đà Nẵng

Bác sĩ tại Khoa Hồi sức

1986 - 2000
14 năm
thành phố Đà Nẵng

 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 

2000 - 2017
17 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Công ty cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

2019 - nay
4 năm

học vấn

Education

1989

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa- Trường Đại học Y khoa Huế