Bác sĩ MAI TIẾN DŨNG

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

10 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor-en

MAI TIẾN DŨNG

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Công tác tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
2014 - 2019
5 năm
Công tác tại Bệnh viện Tâm Trí, Đà Nẵng
2019 - 2021
2 năm

học vấn

Education

2014

Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa Khoa- Đại học Y Dược Huế

2020

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I - Chẩn đoán hình ảnh