Bác sĩ MAI TIẾN DŨNG

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

10 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

MAI TIẾN DŨNG

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Công tác tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
2014 - 2019
5 năm
Công tác tại Bệnh viện Tâm Trí, Đà Nẵng
2019 - 2021
2 năm

học vấn

Education

2014

Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa Khoa- Đại học Y Dược Huế

2020

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I - Chẩn đoán hình ảnh

Categories
doctor

MAI TIẾN DŨNG

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Công tác tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
2014 - 2019
5 năm
Công tác tại Bệnh viện Tâm Trí, Đà Nẵng
2019 - 2021
2 năm

học vấn

Education

2014

Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa Khoa- Đại học Y Dược Huế

2020

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I - Chẩn đoán hình ảnh