Categories
doctor

HỒ THỊ HƯƠNG THẢO

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Bác sĩ điều trị

2012 - 2022
10 năm

học vấn

Education

2012

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa - ĐH Y Dược, ĐH Huế

2018

Tốt nghiệp CKI - Nhi khoa - ĐH Y dược Huế.