Bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vi

BS.CKI
Kinh nghiệm EXPERIENCE

11 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor-en

Nguyễn Thị Tường Vi

Chuyên khoa Nhi, Siêu âm tim.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng

Bác sĩ tim mạch nhi tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.

2013 - 2020
7 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng.

2020 - Nay
3 năm

học vấn

Education

2010

Tốt nghiệp Bs đa khoa, Đại học Y dược Huế