Bác sĩ TRẦN THỊ ME TÂM

ThS.Bác sĩ
Kinh nghiệm EXPERIENCE

10 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

TRẦN THỊ ME TÂM

Chuyên khoa CĐHA

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Bác sĩ khoa CĐHA tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

2013 - 2020
7 năm
Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng

Phó trưởng khoa CĐHA Trung tâm Chẩn đoán Y khoa KTC Thiện Nhân Đà Nẵng

2020 - Nay
3 năm

học vấn

Education

2012

Tốt nghiệp bác sĩ Y Đa Khoa Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế

2015

Tốt nghiệp Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế