Bác sĩ VĂN NGỌC HẢI

Bác sĩ
Kinh nghiệm EXPERIENCE

5 Năm kinh nghiệm

Chuyên môn SPECIALIZE

Categories
doctor

VĂN NGỌC HẢI

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

Kinh nghiệm công tác

Work experience

Bệnh viện Bà Rịa

Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện Bà Rịa

2020-2022
2 năm
Nha khoa Paris

Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Nha khoa Paris

2022-2023
1
Thiện Nhân Đà Nẵng 

Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa KTC Thiện Nhân Đà Nẵng 

2023 - Nay

học vấn

Education

2019

Bác sĩ Răng Hàm Mặt ĐH Y Dược Huế

2021

Phẫu thuật Hàm mặt cơ bản khoá 9 tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM