Categories
Hỏi đáp Khoa sản

Em muốn đăng ký dịch vụ khám thai của bệnh viện để theo dõi quá trình phát triển của con với các bác sĩ chuyên khoa ạ.

Categories
Hỏi đáp Khoa sản

Dịch vụ tầm soát sớm ung thư với máy nhũ ảnh 3D

Categories
Hỏi đáp Khoa sản

Làm xét nghiệm double test