Khám sức khỏe tổng quát

Các hạng mục khám bệnh định kỳ:

 1. Khám chuyên khoa Nội tổng quát
  1. Phát hiện sơ bộ các bệnh lý Nội khoa toàn thân
 2. Khám chuyên khoa Ngoại tổng quát
  1. Phát hiện sơ bộ các bệnh lý ngoại khoa toàn thân
 3. Khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng
  1. Phát hiện sơ bộ các bệnh lý về Tai – Mũi – Họng, tư vấn các bệnh lý về viên xoang, thanh quản,….
 4. Khám chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt
  1. Phát hiện các bệnh lý sơ bộ về Răng,…viêm nướu, sâu răng và các bệnh khác về Răng.
 5. Khám chuyên khoa Mắt – Thị lực
  1. Phát hiện các bệnh lý sơ bộ về Mắt, đo mắt,…

Các hạng mục về chuẩn đoán hình ảnh:

 1. Điện tâm đồ. (Đo điện tim) 12 kênh (Hãng GE – Mỹ)