Doctors and Health Professional

Doctors and Health Professional

30 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

 • Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y khoa Thiện Nhân
 • Ủy viên BCH Hội Phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam
 • Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • Triển khai mổ tim hở đầu tiên tại TP Đà Nẵng (07/2006) và Cần Thơ (2013)

Học vấn

Kinh nghiệm

Chi tiết

30 Năm kinh nghiệm

Highlights

 • Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y khoa Thiện Nhân
 • Ủy viên BCH Hội Phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam
 • Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
 • Triển khai mổ tim hở đầu tiên tại TP Đà Nẵng (07/2006) và Cần Thơ (2013)

Education

Experience

View more

19 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp CK 1 chuyên ngành Chẩn đoán Hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội.

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh tại BVĐK Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Tâm Trí ĐN.
 • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

19 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp CK 1 chuyên ngành Chẩn đoán Hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội.

Experience

 • Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh tại BVĐK Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Tâm Trí ĐN.
 • Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

39 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Tai Mũi Họng tại Đaị học Y Huế.

Kinh nghiệm

 • Phó Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an.
 • Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

39 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Tai Mũi Họng tại Đaị học Y Huế.

Experience

 • Phó Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an.
 • Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

11 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Dược Huế.
 • Đào tạo chuyên môn siêu âm tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và bệnh viện Royal Brompt and Harefield , London, Vương quốc Anh.

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ tim mạch nhi tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.
 • Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Siêu âm tim tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

11 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Dược Huế.
 • Đào tạo chuyên môn siêu âm tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và bệnh viện Royal Brompt and Harefield , London, Vương quốc Anh.

Experience

 • Bác sĩ tim mạch nhi tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.
 • Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Siêu âm tim tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

28 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y khoa Huế.

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ tại Khoa Hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Bác sĩ CK Nội tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

28 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y khoa Huế.

Experience

 • Bác sĩ tại Khoa Hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Bác sĩ CK Nội tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

33 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp CK I – Sản khoa.

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.
 • Bác sĩ sản phụ khoa tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

33 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp CK I – Sản khoa.

Experience

 • Bác sĩ sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.
 • Bác sĩ sản phụ khoa tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

6 năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp CK Mắt- ĐH Y dược Đà Nẵng

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ khoa Mắt tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
 • Bác sĩ khoa mắt tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

6 năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp CK Mắt- ĐH Y dược Đà Nẵng

Experience

 • Bác sĩ khoa Mắt tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
 • Bác sĩ khoa mắt tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

5 năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa- Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ CK Ngoại tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

5 năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa- Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Experience

 • Bác sĩ CK Ngoại tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

2 năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Bác sĩ Đa Khoa Đại học Y Dược Huế
 • Thạc sỹ khoa Ngoại tổng hợp Đại học Y Dược Hà Nội

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ Đa Khoa Đại học Y Dược Huế
 • Thạc sỹ khoa Ngoại tổng hợp Đại học Y Dược Hà Nội

Chi tiết

2 năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Bác sĩ Đa Khoa Đại học Y Dược Huế
 • Thạc sỹ khoa Ngoại tổng hợp Đại học Y Dược Hà Nội

Experience

 • Bác sĩ Đa Khoa Đại học Y Dược Huế
 • Thạc sỹ khoa Ngoại tổng hợp Đại học Y Dược Hà Nội

View more

27 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa – ĐH Y Huế.

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại nhiều Trung tâm Y tế quận trên địa bàn Đà Nẵng.
 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

Chi tiết

27 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa – ĐH Y Huế.

Experience

 • Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại nhiều Trung tâm Y tế quận trên địa bàn Đà Nẵng.
 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng.

View more

10 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp CKI – Nhi khoa – ĐH Y dược Huế.

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ tại Trug tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn và Bệnh viện Tâm Trí, Đà Nẵng.
 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng

Chi tiết

10 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp CKI – Nhi khoa – ĐH Y dược Huế.

Experience

 • Bác sĩ tại Trug tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn và Bệnh viện Tâm Trí, Đà Nẵng.
 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng

View more

11 Năm kinh nghiệm

Điểm nổi bật

Học vấn

 • Tốt nghiệp BS Đa khoa trường đại học y dược Huế
 • Tốt nghiệp ck I chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh trường đại học y dược Huế

Kinh nghiệm

 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng
 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng

Chi tiết

11 Năm kinh nghiệm

Highlights

Education

 • Tốt nghiệp BS Đa khoa trường đại học y dược Huế
 • Tốt nghiệp ck I chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh trường đại học y dược Huế

Experience

 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng
 • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Thiện Nhân Đà Nẵng

View more