Liên hệ

 Địa chỉ: 276 - 278 Đống Đa - Hải Châu Đà Nẵng
 Hotline: 02363.568.988 - 0964.64.1111
 Face: facebook.com/thiennhanhospital
 Email: thiennhanhospital@gmail.com
 Website: thiennhanhospital.com...

Đăng ký thông tin