Liên hệ

 Địa chỉ: 276 - 278 Đống Đa - Hải Châu Đà Nẵng
 Hotline: 0236.3.56.89.88 - 0982 135 606
 Khiếu nại dịch vụ: 0964.64.1111
 Facebook: fb.me/thiennhanhospital
 Email: thiennhanhospital@gmail.com
 Website: thiennhanhospital.com...

Đăng ký thông tin