Liên hệ

 Địa chỉ: 276 – 278 Đống Đa – Hải Châu Đà Nẵng
 Hotline: 02363.568.988 – 0964.64.1111
 Face: facebook.com/thiennhanhospital
 Email: thiennhanhospital@gmail.com
 Website: thiennhanhospital.com…

Đăng ký thông tin